strefa ucznia

 

Uczniom szkół podstawowych i średnich oferuję:

  • praktyczne podejście

  • pomoc w pokonaniu indywidualnych trudności

  • systematyczne spotkania mobilizujące w kwestii nauki i pozwalające na spokojne przygotowanie się sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych, czy egzaminów poprawkowych

  • efektywny sposób na powtórzenie materiału, nadrobienie braków i zaległości – wszystko pod kątem wymagań stawianych przez nauczyciela prowadzącego

  • możliwość uzyskania porad, wskazówek i konkretnej pomocy, także w zakresie dłuższej wypowiedzi pisemnej

  • zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów.

Zapraszam do kontaktu.

.Nastoletnie Studenci podniesienie rąk